top of page

HIILINIELUJEN KASVATTAMINEN

Misty Woodland
10 (2).png

Ihmisten toiminnan seurauksena aiheutunut ilmaston lämpeneminen on vakava ja koko maapalloa uhkaava kriisi. Jotta ilmastonmuutosta saadaan hillittyä, ensisijainen keino on leikata päästöjä mahdollisimman paljon. Päästöjen kompensointi ja hiilinieluja tuottavien hankkeiden tukeminen toimii hyvänä lisäkeinona toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen vaikutusten vähentämiseksi ilmakehässä.

Metsät ovat yksi maapallomme merkittävimmistä hiilinieluista. Suomen metsät toimivat tehokkaina hiilinieluina ja sitovat merkittävän osan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Hoitamalla metsiä entistä paremmin, on metsien hiilensidontaa ja ilmastonmuutosta ehkäisevää vaikutusta mahdollista kasvattaa entisestään.

Yhteistyö Hiilinieluntuottajat HNT Oy:n kanssa

Vastuullinen yritystoiminta ja ilmastonmuutosta vastaan taisteleminen ovat Kauneven arvojen ytimessä. Olemmekin käynnistäneet yhteistyön Hiilinieluntuottajat HNT Oy:n kanssa. Lahjoitamme jokaista Kauneven verkkokaupassa myytyä tuotetta kohden 0,5 € ilmastopainotteisen metsänhoidon tukemiseen.

 

Ilmastopainotteinen metsänhoito on Hiilinieluntuottajien kehittämä ratkaisumalli hiilinielujen lisäämiseksi. Hiilinieluja lisätään mm. pidentämällä metsän kiertoaikaa, lannoittamalla metsää ja säätelemällä metsissä tehtäviä hakkuita.

Tehostamalla puiden kasvua ja pidentämällä kiertoaikaa annetaan puulle myös mahdollisuus järeytyä enemmän. Tällöin syntyy enemmän tukkipuuta, jota puolestaan voidaan elinkaarensa lopussa hyödyntää mekaanisesti esimerkiksi hirsirakenteissa. Hirsitalo voi toimia parhaimmillaan hiilivarastona satoja vuosia. Kyseiset toimenpiteet vaikuttavat positiivisesti myös luonnon monimuotoisuuteen. 

Hiilinieluntuottajat HNT Oy on vuonna 2019 perustettu kotimaisia kompensaatioprojekteja tarjoava yritys. Projektit toteutetaan yhteistyössä suomalaisten metsänomistajien kanssa. Projektien tarkoituksena on kehittää metsänhoitoa ilmastopainotteisemmaksi kasvattaen hiilinieluja ja siten poistaen enemmän hiilidioksidia ilmakehästä, mikä hillitsee ilmastonmuutosta.

 

Projektien toteutuksessa huomioidaan vain projektin myötä lisääntyvä hiilensidonta, eli projektit ovat aidosti lisäisiä. Lisäisyydellä tarkoitetaan kompensaatioprojektin seurauksena lisääntyvää hiilensidontaa, jota ei olisi tapahtunut ilman projektia.

 

Hiilinieluntuottajat mittaavat ja arvioivat projektien myötä lisääntyvää hiilensidonta Motti-ohjelmiston avulla.

hiilinieluntuottajat-logo.jpg
bottom of page